ฉันจะเปลี่ยนอีเมลได้อย่างไร ?

1. ไปยังหน้า "บัญชีของฉัน"  แล้ว เลือกไปที่ "ข้อมูลส่วนตัว"

2. กรณีที่ต้องการเปลี่ยน "อีเมล" จะต้องกดที่ "เปลี่ยนแปลงอีเมล" เท่านั้น

3. หากเป็นอีเมล จะมีอีเมลส่งไปยังอีเมลของท่านเพื่อยืนยันทุกครั้งที่เปลี่ยน


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่