ฉันสามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งสินค้าได้อย่างไร ?

สามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้ 2 กรณี

1. เปลี่ยนจากหน้าจัดการที่อยู่ของหลังบ้านสมาชิก โดยเปลี่ยนได้ไม่จำกัด สามารถสร้างที่อยู่หลักได้โดยคลิกเลือกที่ ที่อยู่นั้น ๆ

2. เปลี่ยนจากขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้การจัดส่งตรงตามความต้องการ

หากกรณีที่ที่อยู่ไม่แสดง สามารถติดต่อได้ที่ Call Center เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่