ฉันจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้อย่างไร

สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยการลงทะเบียนอีเมล

 1. เข้าสู่เว็บไซต์  www.simply-select.com

 2. คลิกไปที่  ลงชื่อเข้าใช้ / สร้างบัญชี

 


 3. กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน ตามด้านล่าง

    3.1 ชื่อผู้ใช้งาน  เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ความยาว 8-16 ตัวโดยไม่เว้นวรรค

    3.2 อีเมล์ เป็นอีเมล์ที่มีอยู่จริง เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล

    3.3 รหัสผ่าน เป็นตัวอีกษรหรือตัวเลข ความยาว 8-16 ตัวโดยไม่เว้นวรรค

 

 

4. คลิก ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข เพื่อสมัครสมาชิก

5. กดสร้างบัญชีผู้ใช้

 

สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วย Facebook 

 1. เข้าสู่เว็บไซต์  www.simply-select.com

 2. คลิกไปที่  ลงชื่อเข้าใช้ / สร้างบัญชี

 3. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ด้วย facebook

 

 4. จากนั้นระบบจะพาไปยัง Facebook ของคุณ หากมีการเข้าสู่ระบบไว้แล้ว จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ facebook ไว้จะต้องเข้าสู่ระบบ และยอมรับการเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์ก่อน

 

สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วย Line

 1. เข้าสู่เว็บไซต์  www.simply-select.com

 2. คลิกไปที่  ลงชื่อเข้าใช้ / สร้างบัญชี

 3. คลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Line

 

 4. จากนั้นระบบจะพาไปยัง Line ของคุณ หากมีการเข้าสู่ระบบไว้แล้ว จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

 หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Line ไว้จะต้องเข้าสู่ระบบ และยอมรับการเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์ก่อน


หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อ ที่นี่